1. ΓΕΝΙΚΑ
Η ατομική επιχείρηση ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡΑΨΑ με ΑΦΜ 026806439 και διακριτικό τίτλο “ΔΙΠΛΟΥΣ ΠΕΛΕΚΥΣ” (στο εξής αναφερόμενη ως Επιχείρηση) δραστηριοποιείται στην πώληση καλλιτεχνικών αντικειμένων, κοσμημάτων, υφαντών, αξεσουάρ και εποχιακών ειδών. Η Επιχείρηση πωλεί τα προϊόντα της στην φυσική έδρα της στο κατάστημα επί της οδού Βουλής 7, Σύνταγμα, Αθήνα, αλλά και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.diplouspelekis.gr (στο εξής αναφερόμενη ως Ιστοσελίδα). Τα προϊόντα που πωλούνται στο φυσικό κατάστημα δεν είναι όλα διαθέσιμα στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ
Οι παρόντες γενικοί όροι θέτουν τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας και των πωλήσεων μέσω αυτής.
Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τους εμπορικούς νόμους. Η Επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή μέσα από την παρούσα Ιστοσελίδα.
Σύμφωνα με τους παρόντες γενικούς όρους, πελάτης θεωρείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παραγγέλνει προϊόντα από την Ιστοσελίδα.
Εάν ο πελάτης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.
Οι παρόντες γενικοί όροι πώλησης διέπουν την πώληση των προϊόντων που υπάρχουν στην Ιστοσελίδα. Εφαρμόζονται στις παραγγελίες που δίδονται μέσω της Ιστοσελίδας, e-mail ή τηλεφώνου.
Κάθε νέο προϊόν που θα συμπεριλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα θα υπόκειται στους παρόντες όρους.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Αυτή η ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της Επιχείρησης.
Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων παρεχόμενων υπηρεσιών, προϊόντων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική /ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Επιχείρησης.
Η Επιχείρηση είναι δικαιούχος των σημάτων που εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδα και προστατεύεται από τη χρήση τους από τρίτους.
Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεση τους στην Ιστοσελίδα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

4. ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη είναι εμπιστευτικές και η Επιχείρηση έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των πωλήσεων.
Η Επιχείρηση δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
Καμιά πληροφορία δεν χρησιμοποιείται από τρίτους.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ
Οι χρήστες της Ιστοσελίδας αποδέχονται, συναινούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη χρήση αυτής. Η αγορά εμπορευμάτων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Επιχείρησης επιτρέπεται μόνο από χρήστες που έχουν το νόμιμο δικαίωμα να συνάπτουν συμβάσεις κι έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα όπως ορίζεται στην ελληνική νομοθεσία. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα της Επιχείρησης για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου, πού είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό. Περιεχομένου που αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, που δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο. Περιεχόμενου που δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις, (όπως εσωτερικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται με συμφωνίες εμπιστευτικότητας), που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων. Περιεχόμενου που δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες. Περιεχομένου που μεταφέρει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα (π.χ “δούρειους ίππους”, “σκουλήκια υπολογιστών” κλπ) που είναι κακόβουλα ή τεχνολογικά επιζήμια και έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή την αποτροπή της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών. Περιεχομένου που ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής.
Δεν επιτρέπεται στον χρήστη να επιχειρήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτήν την Ιστοσελίδα και στον διακομιστή της, ή σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή, υπολογιστή και βάση δεδομένων που συνδέονται με την Ιστοσελίδα της Επιχείρησης. Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην επιτεθεί στην Ιστοσελίδα μέσω άρνησης εξυπηρέτησης (denial of service attack) ή μέσω διαχεόμενης άρνησης εξυπηρέτησης (distributed denial of service attack). Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής μπορεί να συνιστά ποινικό αδίκημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε τέτοια παράβαση θα αναφέρεται στις αρμόδιες διωκτικές αρχές προκειμένου να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του ηλεκτρονικού παραβάτη. Ομοίως, σε περίπτωση τέτοιας παράβασης, θα διακόπτεται άμεσα το δικαίωμα χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας.

6. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλες ιστοσελίδες και πηγές που παρέχονται από τρίτους.
Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για ενημέρωση και διευκόλυνση του πελάτη. Το περιεχόμενο των εν λόγω ιστοσελίδων ή πηγών δεν βρίσκεται σε καμία περίπτωση υπό τον έλεγχο της Επιχείρησης.
Κατά συνέπεια, η Επιχείρηση δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτές τις ιστοσελίδες και δεν φέρει καμιά απολύτως ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που ενδεχομένως προκληθεί από τη χρήση των εν λόγω συνδέσμων, από επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης, ιούς ή άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό ή τεχνολογικά επιβλαβές υλικό το οποίο μπορεί να προσβάλει τον υπολογιστή του χρήστη, τα εξαρτήματά του, τα δεδομένα ή κάθε άλλο υλικό του εξαιτίας της χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας ή της τηλεφόρτωσης υλικού που περιέχεται σε αυτήν ή ανάλογου υλικού άλλου ιστότοπου στον οποίο παραπέμπει η παρούσα Ιστοσελίδα.

7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Κατά την επίσκεψή του χρήστη στην Ιστοσελίδα είναι πιθανό να ζητηθούν προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων, τηλέφωνο, στοιχεία πιστωτικής κάρτας) κατά κανόνα για να διεκπεραιωθεί η παραγγελία του σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2472/1997 περί «Προστασίας ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και του Νόμου 3471/2006 περί «Προστασίας προσωπικών Δεδομένων και ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες».
Ο σχεδιασμός της Ιστοσελίδας επιτρέπει στον χρήστη να την επισκέπτεται χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του. Η δήλωση προσωπικών στοιχείων του χρήστη είναι απαραίτητη μόνο αν επιθυμεί να προβεί σε παραγγελία προϊόντων ή να επικοινωνήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον υπεύθυνο λειτουργίας της. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).
Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του ή διόρθωσης δεδομένων και πληροφοριών και τροποποίησης των ως άνω στοιχείων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση το προσωπικό της Επιχείρησης που έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα είναι συγκεκριμένο και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά δεδομένα απαγορεύεται. Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων έχει παρθεί.

8. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Το ελληνικό δίκαιο διέπει τις συμβάσεις που συνάπτονται με το ηλεκτρονικό κατάστημα και αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση διαφορών που απορρέουν από τέτοιου είδους συμβάσεις ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας.

9. ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Η Επιχείρηση καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να παρέχει σαφείς πληροφορίες σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά και τα υλικά κατασκευής κάθε προϊόντος της Ιστοσελίδας της.
Οι πληροφορίες προέρχονται από τους καλλιτέχνες / κατασκευαστές των προϊόντων. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για ενδεχόμενη λανθασμένη πληροφορία η οποία προέρχεται από τους καλλιτέχνες/κατασκευαστές των προϊόντων.
Η Επιχείρηση καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου οι φωτογραφίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα να ανταποκρίνονται στα αντίστοιχα προϊόντα. Καθώς όμως αυτά είναι χειροποίητα ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές στο σχήμα, στο μέγεθος, στο χρώμα ή στην επιφάνεια μεταξύ των αντικειμένων του ιδίου κωδικού. Οι διαφορές αυτές θεωρούνται κατά κανόνα ελάσσονες και δεν έχουν οποιαδήποτε επίπτωση στην αρτιότητα των αντικειμένων. Επιλέγοντας έναν κωδικό ο πελάτης αποδέχεται την ύπαρξη τέτοιων μικροδιαφορών.
Όλα τα προϊόντα που πωλούνται από την επιχείρηση είναι καινούργια.

10. ΤΙΜΕΣ / Φ.Π.Α.
Οι τιμές αναγράφονται σε ευρώ. Όλα τα προϊόντα περιλαμβάνουν στην τιμή Φ.Π.Α. 24% αλλά δεν περιλαμβάνουν το κόστος αποστολής τους το οποίο επιβαρύνει τον πελάτη και τιμολογείται στο τέλος της παραγγελίας επιπλέον της τιμής των επιλεχθέντων προϊόντων.
Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών των προϊόντων της ιστοσελίδας οποιαδήποτε στιγμή.
Η Επιχείρηση καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακριβή αναγραφή των στοιχείων και των τιμών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα αλλά δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο εμφάνισης τυπογραφικών ή τεχνικών λαθών σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων. Εάν διαπιστωθεί κάποιο λάθος στην τιμή προϊόντος που έχει παραγγελθεί, η Επιχείρηση ενημερώνει τον πελάτη το συντομότερο δυνατόν και του δίνει τη δυνατότητα να επιβεβαιώσει εκ νέου την παραγγελία με την διορθωμένη σωστή τιμή ή να την ακυρώσει. Εάν είναι αδύνατη η επικοινωνία με τον πελάτη η Επιχείρηση θα θεωρήσει ότι η παραγγελία έχει ακυρωθεί και θα επιστρέψει στο ακέραιο κάθε ποσό που έχει ήδη καταβληθεί. Η Επιχείρηση δεν υποχρεούται να προμηθεύσει κανένα προϊόν στη λανθασμένη χαμηλότερη τιμή (ακόμα και αν έχει στείλει την Επιβεβαίωση Αποστολής), στην περίπτωση που το σφάλμα στην τιμή είναι προφανές και μπορεί να αναγνωριστεί από τον πελάτη ως λανθασμένη τιμή.
Όλες οι τιμές αναγράφονται με κάθε επιφύλαξη τυπογραφικού λάθους.

11. ΤΕΛΩΝΕΙΟ
Δεν υπάρχουν τελωνειακοί δασμοί εντός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την επιφύλαξη αλλαγών στην ισχύουσα νομοθεσία. Τελωνειακοί δασμοί προστίθενται ενδεχομένως στα εμπορεύματα που πωλούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς πελάτες που βρίσκονται σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης αναλαμβάνει την ευθύνη καταβολής τυχόν τελωνειακών δεσμών.

12. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ/ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
Ο πελάτης μπορεί να πραγματοποιήσει την παραγγελία του μέσω της ιστοσελίδας της Επιχείρησης, μέσω e-mail ή τηλεφώνου. Όταν ο πελάτης παραγγέλνει μέσω διαδικτύου, συμπληρώνει ο ίδιος τα στοιχεία του στο αντίστοιχο δελτίο παραγγελίας.
Ο πελάτης οφείλει να παρέχει ακριβείς, πλήρεις και έγκυρες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται στις σχετικές φόρμες και να εισάγει τα στοιχεία αυτά επιμελώς και με σαφήνεια. Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε λανθασμένη αποστολή e-mail ούτε για οποιοδήποτε λάθος κατά την αποστολή της παραγγελίας το οποίο οφείλεται στην λανθασμένη συμπλήρωση του δελτίου παραγγελίας από τον πελάτη.
Η καταχώρηση της παραγγελίας από τον πελάτη συνεπάγεται την αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων γενικών όρων πώλησης στο σύνολο τους.

13. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ο πελάτης λαμβάνει την επιβεβαίωση της παραγγελίας του μέσω e-mail με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κάποιο λάθος στην ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία δήλωσε στο δελτίο παραγγελίας.
Σε περίπτωση που στη παραγγελία προκύψει κάποια εκκρεμότητα τότε θα αποσταλεί στον πελάτη ενημερωτικό e-mail. Εναλλακτικά η Επιχείρηση θα επικοινωνήσει μαζί του στο τηλέφωνο που δηλώθηκε κατά την καταχώρηση της παραγγελίας στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης.
Η αποστολή των ενημερώσεων αποτελεί προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας. Είναι υποχρέωση του πελάτη σε περίπτωση που δεν λαμβάνει τα σχετικά e-mails να ενημερώσει την Επιχείρηση χωρίς καθυστέρηση.

14. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Οι τρόποι πληρωμής εμφανίζονται στη σελίδα: Τρόποι Πληρωμής.

15. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Η ακύρωση παραγγελίας μπορεί να γίνει μέσω τηλεφώνου ή e-mail εντός 24ώρου από την τοποθέτησή της και εφόσον δεν έχει ήδη εκδοθεί τιμολόγιο/απόδειξη λιανικής πώλησης. Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα χρήματα  επιστρέφονται στον πελάτη μειωμένα μόνο από τυχόν τραπεζική προμήθεια. Εάν έχει εκδοθεί τιμολόγιο/απόδειξη λιανικής πώλησης  και έχει αποσταλεί η παραγγελία, ακύρωση της δεν γίνεται δεκτή.

16. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Τα προϊόντα είναι χειροποίητα και παράγονται σε περιορισμένη ποσότητα.
Στην περίπτωση που το προϊόν δεν είναι άμεσα διαθέσιμο αλλά μπορεί να κατασκευαστεί, ο πελάτης θα ειδοποιηθεί για το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι να ολοκληρωθεί η παραγγελία του.
Στην περίπτωση μη διαθεσιμότητας λόγω κατάργησης του κωδικού θα προταθεί στον πελάτη να επιλέξει ένα ανάλογο σε ύφος και αξία προϊόν που είναι άμεσα διαθέσιμο. Εάν ο πελάτης δεν συμφωνεί η παραγγελία ακυρώνεται και η Επιχείρηση επιστρέφει το καταβληθέν ποσό.

17. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ο χρόνος προετοιμασίας κάθε παραγγελίας εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων καθώς και τη διαδικασία συσκευασίας τους.
Η παραγγελία μπορεί να καθυστερήσει σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή μέσω e-mail επικοινωνία (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει ο πελάτης δεν είναι σωστά.

18. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΗΣ
Το δελτίο παραγγελίας που συμπληρώνει ο πελάτης μέσω της ιστοσελίδας της Επιχείρησης δεν αντιστοιχεί σε τιμολόγιο/απόδειξη λιανικής πώλησης.
Η Επιχείρηση εκδίδει και αποστέλλει μαζί με το προϊόν το αντίστοιχο τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης, το οποίο συνοδεύει το προϊόν μέσα στη συσκευασία αποστολής.

19. ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους και τα έξοδα αποστολής εμφανίζονται στη σελίδα: Κόστος αποστολής και χρόνος παράδοσης παραγγελιών.

20. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του όρου σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και με την επιφύλαξη να συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις, η Επιχείρηση καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την σύντομη ολοκλήρωση της παραγγελίας. Παρόλα αυτά καθυστερήσεις μπορεί να προκύψουν. Εάν για οποιονδήποτε λόγο η Επιχείρηση δεν καταφέρει να ανταποκριθεί στην ημερομηνία παράδοσης, θα ενημερώσει σχετικά τον πελάτη προσφέροντας του την επιλογή είτε να συνεχίσει την αγορά με νέα ημερομηνία παράδοσης, είτε να ακυρώσει την παραγγελία με πλήρη επιστροφή χρημάτων.
Οι ημέρες παράδοσης είναι από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, εκτός αργιών, από τις 9:00 πμ μέχρι τις 5:00 μμ. Δεν πραγματοποιούνται παραδόσεις Σάββατα και Κυριακές. H ανωτέρω προθεσμία δεν ισχύει σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει τους χρόνους μεταφοράς.
Η παραγγελία θεωρείται ότι έχει παραδοθεί όταν ο πελάτης ή κάποιο τρίτο πρόσωπο που ο πελάτης έχει ορίσει, διάφορο του μεταφορέα, έχει αποκτήσει την φυσική κατοχή των προϊόντων, η οποία θα αποδεικνύεται από την υπογραφή του αποδεικτικού παραλαβής της παραγγελίας στη συμφωνημένη διεύθυνση παράδοσης.

21. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ο χρόνος παράδοσης δεν είναι εγγυημένος και δεν πρέπει να λαμβάνεται σαν τέτοιος. Βασίζεται στην πληροφόρηση που παρέχουν τα ΕΛΤΑ courier.
Η Επιχείρηση δεν φέρει συνεπώς καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση εκ μέρους των ΕΛΤΑ courier. Σε περίπτωση σημαντικής καθυστέρησης, ο πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με την Επιχείρηση έτσι ώστε να ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό του δέματος.
Σε περίπτωση απεργίας και ανωτέρας βίας η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση της αποστολής και παράδοσης της παραγγελίας.

22. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Εάν ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει το προϊόν που έχει παραλάβει πρέπει να επικοινωνήσει την ημέρα παραλαβής ή το αργότερο την επομένη εργάσιμη μέσω τηλεφώνου ή e-mail με την Επιχείρηση και να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί την επιστροφή του προϊόντος.
Η Επιχείρηση δέχεται επιστροφή προϊόντος μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες.
Ο πελάτης επιστρέφει το προϊόν στην Επιχείρηση πλήρες και χωρίς φθορές, αχρησιμοποίητο, με το πρωτότυπο παραστατικό πώλησης και κάθε άλλο έγγραφο που τυχόν το συνοδεύει, στην συσκευασία του, επίσης σε άριστη κατάσταση. Τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη.
Για τον έλεγχο του εμπροθέσμου, ως ημερομηνία αποστολής του επιστρεφόμενου προϊόντος θεωρείται αυτή που αναγράφεται από την εταιρία μεταφοράς στην απόδειξη μεταφοράς.
Το προϊόν ελέγχεται για την ακεραιότητα του από την Επιχείρηση και σε περίπτωση που δεν έχει υποστεί καμία φθορά ή ζημιά, η επιστροφή της αξίας του θα γίνει από την Επιχείρηση με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης που θα της υποδειχθεί.
Εάν το προϊόν δεν πληροί τους προαναφερθέντες όρους θα επιστρέφεται στον πελάτη με χρέωση του ιδίου.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ Ή ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ.

23. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Επιχείρησης πουλήθηκαν προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας ή από λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, κατεστραμμένα κατά την μεταφορά, με κακή συσκευασία κ.λ.π ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάστασή τους με άλλα προϊόντα ίδια με τα παραγγελθέντα ή να ζητήσει την επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος.
Ο πελάτης οφείλει να επικοινωνήσει αμέσως με την Επιχείρηση τηλεφωνικά ή στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση: info@diplouspelekis.gr, περιγράφοντας λεπτομερώς το προϊόν και το ελάττωμά του, επισυνάπτοντας και μία φωτογραφία εάν είναι δυνατόν. Στη συνέχεια επιστρέφει το προϊόν χρησιμοποιώντας ή συμπεριλαμβάνοντας την αρχική του συσκευασία, το πρωτότυπο παραστατικό πώλησης και κάθε άλλο έγγραφο που τυχόν το συνοδεύει. Η Επιχείρηση θα εξετάσει  το επιστρεφόμενο προϊόν και σε περίπτωση που ο πελάτης δικαιούται  αντικατάσταση, εάν υπάρχει ο ίδιος κωδικός η Επιχείρηση τον ενημερώνει και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη της αντικατάστασης, διαφορετικά καταθέτει την αξία του προϊόντος σε λογαριασμό τραπέζης που θα της υποδειχθεί.

24. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Τα προϊόντα αποστέλλονται στη διεύθυνση που συμπληρώνει ο πελάτης στο δελτίο παραγγελίας. Ανάλογα με τις κατά τόπους υπηρεσίες των ΕΛΤΑ courier στην Ελλάδα και των αντίστοιχων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στο εξωτερικό, η παράδοση του δέματος μπορεί να γίνει στο τοπικό ταχυδρομικό υποκατάστημα και όχι στη διεύθυνση του πελάτη. Σε αυτήν την περίπτωση ο πελάτης ειδοποιείται να παραλάβει ο ίδιος το δέμα και τότε οφείλει να προβεί στις ανάλογες διαδικασίες που αφορούν την παραλαβή του δέματός του.

25. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΔΕΜΑΤΟΣ
Τα δέματα παραδίνονται ύστερα από υπογραφή του παραλήπτη. Κάθε προϊόν που έχει παραδοθεί πρέπει να ελέγχεται και τυχόν επιφυλάξεις να καταγράφονται στο δελτίο παράδοσης της μεταφορικής εταιρίας σε περίπτωση μερικής ή ολικής ζημίας. Εάν ο πελάτης δεν παραπονεθεί κατά την παραλαβή του δέματος, αυτό σημαίνει ότι το δέμα παραδόθηκε σε καλή κατάσταση και κανένα εκ των υστέρων αίτημα ή παράπονο δεν θα γίνει δεκτό από την επιχείρηση.
Εάν κατά την παραλαβή του δέματος, ο πελάτης διαπιστώσει οποιαδήποτε αναντιστοιχία ανάμεσα στο προϊόν (είδος, ποιότητα, ποσότητα) και τις πληροφορίες που αναγράφονται στο τιμολόγιο οφείλει να ενημερώσει την Επιχείρηση μέσω τηλεφώνου ή e-mail. Η σχετική ενημέρωση πρέπει να είναι άμεση και το αργότερο ως τις 13:00 την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την παραλαβή του δέματος. Οποιοδήποτε παράπονο γίνει μετά την προθεσμία αυτή, δεν θα γίνεται δεκτό και η Επιχείρηση δεν θα φέρει καμία ευθύνη έναντι του πελάτη.

26. ΜΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Κάθε δέμα που δεν έχει ζητηθεί από τον πελάτη και έχει επιστραφεί στην Επιχείρηση ως αζήτητο, μπορεί να αποσταλεί εκ νέου στον πελάτη στην περίπτωση που ο πελάτης επικοινωνήσει με την Επιχείρηση και εξηγήσει το λόγο για τον οποίο δεν παρέλαβε το δέμα. Εάν η αιτιολόγηση κριθεί δικαιολογημένη το δέμα με την παραγγελία αποστέλλεται εκ νέου και ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής.
Σε περίπτωση άρνησης ή αδιαφορίας παραλαβής της παραγγελίας από την πλευρά του πελάτη, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει την κατάθεση των εξόδων αποστολής σε τραπεζικό λογαριασμό της.
Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να μην εκτελεί παραγγελία πελάτη με ιστορικό επαναλαμβανόμενων αρνήσεων παραλαβής, ακυρώσεων, ή/και επιστροφών.

27. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την εσφαλμένη χρήση του προϊόντος από τον πελάτη.
Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για την χρήση από τον πελάτη της Ιστοσελίδας ο οποίος υποχρεούται να αποζημιώσει την Επιχείρηση για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί αυτή λόγω αθέμιτης χρήσης των υπηρεσιών/σελίδων της Επιχείρησης από τον πελάτη.
Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει/τροποποιεί προσωρινά μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών με ή χωρίς ενημέρωση των πελατών.
Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται έναντι των πελατών /χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους εκτός από την περίπτωση του άρθρου 23.
Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
Η Επιχείρηση ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών περί της μη διαθεσιμότητας τους.
Σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (ηθική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες της Ιστοσελιδας ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση της Ιστοσελίδας ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτην ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής.

28. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ e-mails (newsletters)
Η Επιχείρηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα στέλνει ενημερωτικά email. H εταιρεία δεν ευθύνεται αν τα newsletters δεν παραδοθούν στον παραλήπτη αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παράδοση.
Τα newsletters μπορεί να καταλήξουν στο spam φάκελο του παραλήπτη λόγω κάποιου φίλτρου στο πρόγραμμα των email του. Σε περίπτωση που ο παραλήπτης δεν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά newsletters πρέπει να ενημερώσει σχετικά την Επιχείρηση. Σε περίπτωση που έχει γίνει παραγγελία προϊόντος μέσω της Ιστοσελίδας αποστέλλονται αυτοματοποιημένα ενημερωτικά emails σχετικά με την εξέλιξη της παραγγελίας. Τα e-mails αυτά προτείνεται να διατηρούνται καθ’ όλη την διάρκεια της συναλλαγής με την Επιχείρηση.

29. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ
Η Επιχείρηση δεν είναι υπόλογη και υπεύθυνη για οποιαδήποτε αδυναμία εκπλήρωσης ή καθυστέρηση στην εκπλήρωση οποιωνδήποτε εκ των υποχρεώσεων της, που να έχει προκληθεί από γεγονότα ανωτέρας βίας. Ως γεγονός ανωτέρας βίας θεωρείται κάθε πράξη, γεγονός, αδυναμία πραγματοποίησης, παράλειψη ή ατύχημα που δεν υπόκειται στον εύλογο της Επιχείρησης και περιλαμβάνει συγκεκριμένα (αλλά όχι περιοριστικά) τα εξής:
α. Απεργίες, ανταπεργίες ή άλλες συνδικαλιστικές δράσεις.
β. Κοινωνική αναταραχή, εξέγερση, εισβολή, τρομοκρατική επίθεση ή απειλή τρομοκρατικής επίθεσης, πόλεμο (είτε έχει κηρυχθεί είτε όχι) ή απειλή ή προετοιμασία για πόλεμο.
γ. Πυρκαγιά, έκρηξη, καταιγίδα, πλημμύρα, σεισμό, καθίζηση, επιδημία ή άλλη φυσική καταστροφή.
δ. Αδυναμία χρήσης των σιδηροδρόμων, πλοίων, αεροπλάνων, μηχανοκίνητων οχημάτων ή άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών μέσων μεταφοράς.
ε. Αδυναμία χρήσης των δημόσιων ή ιδιωτικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων.
στ. Πράξεις, διατάγματα, νόμοι, κανονισμοί ή κυβερνητικοί περιορισμοί.
ζ. Κάθε απεργία, βλάβη ή ατύχημα των ακτοπλοϊκών και ταχυδρομικών υπηρεσιών ή των λοιπών μέσων μεταφοράς.
Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Επιχείρησης θεωρείται ότι αναστέλλεται για την περίοδο που διαρκεί το γεγονός ανωτέρας βίας και ο χρόνος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της θα παρατείνεται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου. Η Επιχείρηση θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να βρει λύση με την οποία να καθίσταται δυνατή η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της παρά το γεγονός ανωτέρας βίας.