ΑΚΎΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η ακύρωση παραγγελίας μπορεί να γίνει μέσω τηλεφώνου ή e-mail εντός 24ώρου από την τοποθέτησή της και εφόσον δεν έχει ήδη εκδοθεί τιμολόγιο/απόδειξη λιανικής πώλησης. Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα χρήματα επιστρέφονται στον πελάτη μειωμένα μόνο από τυχόν τραπεζική προμήθεια. Εάν έχει εκδοθεί τιμολόγιο/απόδειξη λιανικής πώλησης και έχει αποσταλεί η παραγγελία, ακύρωση  της δεν γίνεται δεκτή.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εάν ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει το προϊόν που έχει παραλάβει πρέπει να επικοινωνήσει την ημέρα παραλαβής ή το αργότερο την επομένη εργάσιμη μέσω τηλεφώνου ή e-mail με την Επιχείρηση και να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί την επιστροφή του προϊόντος.
Η Επιχείρηση δέχεται επιστροφή προϊόντος μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες.
Ο πελάτης επιστρέφει το προϊόν στην Επιχείρηση πλήρες και χωρίς φθορές, αχρησιμοποίητο, με το πρωτότυπο παραστατικό πώλησης και κάθε άλλο έγγραφο που τυχόν το συνοδεύει, στην συσκευασία του, επίσης σε άριστη κατάσταση. Τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη.
Για τον έλεγχο του εμπροθέσμου, ως ημερομηνία αποστολής του επιστρεφόμενου προϊόντος θεωρείται αυτή που αναγράφεται από την εταιρία μεταφοράς στην απόδειξη μεταφοράς.
Το προϊόν ελέγχεται για την ακεραιότητα του από την Επιχείρηση και σε περίπτωση που δεν έχει υποστεί καμία φθορά ή ζημιά, η επιστροφή της αξίας του θα γίνει από την Επιχείρηση με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης που θα της υποδειχθεί.
Εάν το προϊόν δεν πληροί τους προαναφερθέντες όρους θα επιστρέφεται στον πελάτη με χρέωση του ιδίου.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ Ή ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Επιχείρησης πουλήθηκαν προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας ή από λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, κατεστραμμένα κατά την μεταφορά, με κακή συσκευασία κ.λ.π ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάστασή τους με άλλα προϊόντα ίδια με τα παραγγελθέντα ή να ζητήσει την επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος.
Ο πελάτης οφείλει να επικοινωνήσει αμέσως με την Επιχείρηση τηλεφωνικά ή στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση: info@diplouspelekis.gr, περιγράφοντας λεπτομερώς το προϊόν και το ελάττωμά του, επισυνάπτοντας και μία φωτογραφία εάν είναι δυνατόν. Στη συνέχεια επιστρέφει το προϊόν χρησιμοποιώντας ή συμπεριλαμβάνοντας την αρχική του συσκευασία, το πρωτότυπο παραστατικό πώλησης και κάθε άλλο έγγραφο που τυχόν το συνοδεύει. Η Επιχείρηση θα εξετάσει  το επιστρεφόμενο προϊόν και σε περίπτωση που ο πελάτης δικαιούται  αντικατάσταση, εάν υπάρχει ο ίδιος κωδικός  η Επιχείρηση τον ενημερώνει και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη της αντικατάστασης, διαφορετικά καταθέτει την αξία του προϊόντος σε λογαριασμό τραπέζης που θα της υποδειχθεί.